Menu główne

Przychodnia

Szpital

Intranet
E-Rejestracja
Fundusze Unijne

Zarządzenia Dyrektora


6 czerwca 2022r.

Zarządzenie Dyrektora SPZZOZ w Przysusze Nr 7/2022 z dnia 4 maja 2022r. w sprawie odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w Przysusze oraz pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Borkowicach

Zarządzenie Nr 7/2022

16 sierpnia 2022r.

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Wysokość opłat

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok dłużej niż 72 godziny

Wysokość opłat