Menu główne

Przychodnia

Szpital

E-Rejestracja
Projekty

Poradnie specjalistyczne

W ramach proponowanych usług oferujemy Państwu możliwość korzystania z poradni wielospecjalistycznych znajdujących się na terenie naszej placówki. Do większości Poradni specjalistycznych wymagane jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, którego można wybrać na miejscu poprzez złożenie deklaracji

 

 

Skierowanie do lekarza

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie to nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika
 • psychiatry
 • okulisty
 • dermatologa

Ubezpieczenie

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Niedostarczenie dokumentu może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

 • daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS
 • daty poświadczenia - legitymacja ubezpieczeniowa daty opłacenia składki - ZUS RMUA
 • dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty

Wyjątkami od tej zasady są:

 • legitymacja emeryta - ważna bezterminowo
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.