Menu główne

Przychodnia

Szpital

Intranet
E-Rejestracja
Fundusze Unijne

Rejestracja

Podstawowa opieka zdrowotna

Pn. - Pt. 07:00 - 18:00
Telefoniczna
Pn. - Pt. 08:00 - 18:00
Tel. (48) 383 35 14
Tel. (48) 383 35 15

Podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci

Pn. - Pt. 07:00 - 18:00
Telefoniczna
Pn. - Pt. 08:00 - 18:00
Tel. (48) 383 32 01

Poradnie specjalistyczne

Pn. - Pt. 07:00 - 18:00
Telefoniczna
Pn. - Pt. 08:00 - 18:00
Tel. (48) 383 35 14
Tel. (48) 383 35 15

Ubezpieczenie

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Niedostarczenie dokumentu może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

  • daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS
  • daty poświadczenia - legitymacja ubezpieczeniowa daty opłacenia składki - ZUS RMUA
  • dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty

Wyjątkami od tej zasady są:

  • legitymacja emeryta - ważna bezterminowo
  • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności
  • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.