Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze

Menu główne

Przychodnia

Szpital

Intranet
E-Rejestracja
Fundusze Unijne

Dyrekcja

Dyrektor
Lek. med. Julian Wróbel

Główny księgowy
Krystyna Wlazło

Naczelna Pielęgniarka
mgr Barbara Biegaj