Menu główne

Przychodnia

Szpital

Intranet
E-Rejestracja
Fundusze Unijne

Witamy na stronie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze

!!! KOMUNIKATY !!! OGŁOSZENIA !!!Aktualności


2 kwietnia 2024r.

logo
logo

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 578 172 121,00 zł, w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342,00 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach. Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.
Sprzęt przekazany w ramach w/w projektu:

Ambulans typu C z wyposażeniem Volkswagen Crafter, szt.1, przekazany dn. 18.12.2023
Ambulans typu C

Dezynfekator plazmowy ambulansowy HH HPA-36C, szt.1, przekazany 25.11.2022
Dezynfekator plazmowy

Ambulans typu B z wyposażeniem Ford Transit, szt.1, przekazany 17.08.2022
Ambulans typu B

Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej HUMID - BH, szt.1, przekazany 30.06.2021
Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej

Ssak elektryczny MEDELA , szt.5, przekazany 30.06.2021
Ssak elektryczny

Defibrylator dwufazowy Philips Efficia DFM 100, szt.2, przekazany 23.06.2021
Defibrylator dwufazowy

HiFent kaniula rozmiar S - szt.20, 22.06.2021

HiFent adapter rozmiar M - szt.50, 22.06.2021

Hifent adapter do tracheostomii szt.50, 22.06.2021

HiFent układ oddechowy podgrzewany szt.30, 22.06.2021

Kaniule donosowe roz. L - szt.30, 14.06.2021

Pompy infuzyjne strzykawkowe Perfusor Compact Plus, szt.5, przekazane dn.26.04.2021
Pompy infuzyjne strzykawkowe

Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej Airvo 2, szt.2 przekazany 26.03.2021
Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej

logo

20 grudnia 2023r.


Oferta pracy!

SPZZOZ w Przysusze zatrudni lekarzy - w trakcie specjalizacji lub specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych, neurologii, endokrynologii, urologii, endoskopistów.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu dowolne. Informacje szczegółowe w Dyrekcji SPZZOZ w Przysusze.


30 czerwca 2022r.

logo

W ramach Projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze został przekazany nowoczesny tomograf komputerowy FujiFilm FCT Speedia HD. Inwestycja, poza zakupem tomografu, objęła także adaptację pomieszczeń pracowni tomograficznej.


Tomograf

logo

14 grudzień 2021r.

logo
logo

W ramach Projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze został przekazany następujący sprzęt medyczny:

1. Kardiomonitor – 7 szt.
Kardiomonitory

2. Centrala do monitorowania
CentralaCentrala

3. Respirator – 3 szt.
Respirator

4. Aparat USG z głowicą umożliwiające diagnostykę klatki piersiowej płuc
Aparat USG

logo

20 lipca 2021r.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przysusze współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

GRANT


04 stycznia 2021r.


W ramach umowy partnerskiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego następujące wyposażenie oraz SOI:

Ochraniacze na buty – 1542 par

Rękawiczki z przedłużonym mankietem 16 000szt.

Rękawiczki nitrylowe w różnych rozmiarach 85 000 szt.

Gogle 440 szt.

Przyłbica – 800 szt.

Kombinezon ochronny w różnych rozmiarach – 1382 szt.

Fartuch barierowy – 740 szt.

Fartuch chirurgiczny 1 050 szt.

Maska FFP2 i KN95 – 7800 szt.

Maska FFP3 – 1150 szt.

Maska chirurgiczna/medyczna – 39 600 szt.

Płyn do dezynfekcji rąk – 400 litr.

Płyn do dezynfekcji powierzchni – 500 litr.

Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny - 3 szt.

Reduktor do butli z tlenem - 10 szt.

Termometr - 8 szt.

Pulsoksymetr - 9szt.

na łączną kwotę 490 115,42 zł.


22 grudnia 2020r.


Tablica dofinansowanie

28 kwietnia 2020r.


Poszukujemy lokalnego koordynatora zbiórek na rzecz Naszej Placówki!

Uprzejmie informujemy, że (nazwa placówki) przystąpił do ogólnopolskiego systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/ . Na stronie łatwo znaleźć można informacje o naszych aktualnych potrzebach w tym trudnym czasie, a także zadeklarować pomoc.

Poszukujemy osoby, która chciałaby podjąć się roli Koordynatora lokalnego. To osoba, która w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl jest łącznikiem między Darczyńcami a placówką. Koordynator organizuje lokalne zbiórki, zbiera produkty i przekazuje je w imieniu Darczyńców placówce. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zaopiekować Naszą placówką, prosimy o wypełnienie zgłoszenia na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator/

Zachęcamy do obejrzenia krókiego materiału wideo, który tłumaczy, na czym polega rola Koordynatora lokalnego: https://youtu.be/nBA8os_7MyU


27 kwietnia 2020r.


Logotypy
logo

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1) wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2) 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.
 • Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

  Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego.

  Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

  Covid