Menu główne

Przychodnia

Szpital

Intranet
E-Rejestracja
Fundusze Unijne

Historia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze

Historia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze to czas nieustannego rozwoju i modernizacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców regionu oraz dostosowując się do nowoczesnych metod diagnostycznych tworzone są nowe pracownie, poradnie, oddziały i zakłady.

Celem SPZZOZ w Przysusze jest stałe podnoszenie jakości we wszystkich obszarach działalności i utrzymanie wiodącej pozycji na rynku usług zdrowotnych.

Początek funkcjonowania to czas powojenny do 1958 roku, wtedy rozpoczął działalność Ośrodek Zdrowa przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Izba Porodowa przy ul. Grodzkiej oraz Podstacja Pogotowia Ratunkowego - filia Pogotowia Ratunkowego w Opocznie.

W roku 1958 powstała na bazie ośrodka zdrowia przychodnia obwodowa, utworzone zostały również poradnie "D" i "D1". Kierownikiem został Adam Karczewski (1958 - 1971r).

01.07.1958r. Wydział Zdrowia w Kielcach zorganizował Samodzielną Stację Pogotowia Ratunkowego w Przysusze. W 1970 roku utworzono Izbę Chorych, kierownikiem został Eugeniusz Dziekan (1970 - 1971r).

W 1971 roku powstał Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przysusze. Uchwałą nr 123/502/73 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przysusze z dnia 20.07.1073r. utworzyło Zespół Opieki Zdrowotnej w Przysusze. Dyrektorem został lek. Eugeniusz Dziekan (1973 -1975r).

01.09.1973 Zespół Opieki Zdrowotnej w Przysusze przekształcono i stał się Działem Terenowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą.

Dnia 31.08.1981r. Zarządzeniem nr 61/81 z dnia 28.03.1981r.Wojewoda Radomski utworzył Zespół Opieki Zdrowotnej w Przysusze. Dyrektorem placówki w latach 1981 -1982 był lek Adam Karczewski.

Wojewoda Radomski Zarządzeniem nr 67 z dnia 25.11.1983r. w sprawie organizacji wewnętrznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w województwie radomskim przekształcił Zespół Opieki Zdrowotnej w Zakład Opieki Zdrowotnej. Dyrektorem został lek. Bogdan Zajączkowski (1983 – 1996r. ).

Zarządzeniem nr 94 z dnia 20.08.1998r. Wojewoda Radomski przekształcił Zakład Opieki Zdrowotnej w Przysusze w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przysusze. Dyrektorem został lek. Mirosław Popiołek (1996 - 2003r).

Rada Powiatu w Przysusze uchwałą nr IX/82/2003 z dnia 08.10.2003 przekształciła Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze tworząc w jej strukturach Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Pełniącym obowiązki dyrektora w 2003r. został Krzysztof Romańczak a rok później Dyrektorem został lek. Bogdan Zajączkowski i pełnił tę funkcję od 23.09.2003 do 30.11.2005.

W okresie od 01.12.2005r. do 28.02.2011 funkcję dyrektora w SPZZOZ w Przysusze sprawował Robert Mazur.

28.02.2011r. funkcję dyrektora w SPZZOZ w Przysusze objął lek. Grzegorz Dziekan.