Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze

Menu główne

Przychodnia

Szpital

Intranet
E-Rejestracja
Fundusze Unijne

Podstawowa opieka zdrowotna

W skład podstawoej opieki zdrowotnej wchodzi:

 • Pordnia Ogólna dla dorosyłcyh
 • Poradnia na dzieci
 • Gabinet zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Ośrodki zdrowia w terenie:
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Glińcu
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sadach
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ruskim Brodzie

Zakres usług:

 • POZ obejmuje opieką grupę ok. 10 tysięcy pacjentów
 • Świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ dla dorosłych i dzieci
 • U osób obłożnie i ciężko chorych w uzasadnionych przypadkach wykonuje się wizyty domowe
 • W uzasadnionych przypadkach zlecenia lekarskie realizowane są przez pielęgniarki POZ również w miejscu zamieszkania podopiecznego

Rejestracja

Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych

Pn. - Pt. 07:00 - 18:00
Telefoniczna
Pn. - Pt. 08:00 - 18:00
Tel. (48) 383 35 14

Podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci

Pn. - Pt. 07:00 - 18:00
Telefoniczna
Pn. - Pt. 08:00 - 18:00
Tel. (48) 383 32 01

Godziny przyjęć

Poradnia dla dorosłych

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 - 18.00

8.00 - 18.00

8.00 - 18.00

8.00 - 18.00

8.00 - 18.00

Poradnia dla dzieci

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 - 18.00

8.00 - 18.00

8.00 - 18.00

8.00 - 18.00

8.00 - 18.00

Personel

Lekarze sprawujący opiekę nad dorosłymi pacjentami:

 • lek.med. Anna Gawryś
 • lek.med. Piotr Izbiński
 • lek.med. Małgorzata Karasiuk

Lekarze sprawujący opiekę nad pacjentami do lat 18:

 • lek.med. Anna Kopijek
 • lek.med. Bartosz Kopijek
 • 0

PielęgniarkiŚrodowiskowa

 • Teresa Swat
 • Krystyna Markowska
 • Edyta Borowska-Ziomek
 • Ewa Ziomek

Położne Środowiskowa

 • Beata Frank
 • Barbara Świerczyńska
 • Marta Duchnik

Ubezpieczenie

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Niedostarczenie dokumentu może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

 • daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS
 • daty poświadczenia - legitymacja ubezpieczeniowa daty opłacenia składki - ZUS RMUA
 • dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty

Wyjątkami od tej zasady są:

 • legitymacja emeryta - ważna bezterminowo
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

e-Porady

Harmonogram udzielania e-porad (dni tygodnia i godziny)

Pn. - Pt. od 8-18

Telefon 48 383 35 14